Tips en trucs voor het redigeren van je eigen tekst
01 februari 2022
Heb je een tekst geschreven? Weet je wat je wilt overbrengen, maar vind je het lastig je boodschap optimaal op papier te zetten? Check om te beginnen goed op de volgende punten:

  • Zegt de titel van de tekst voldoende over de inhoud?
  • Is de introductie een duidelijke samenvatting van de tekst die volgt?
  • Staat de belangrijkste informatie bovenaan (dit geldt met name voor webteksten)?
  • Zijn de alinea’s goed ingedeeld en sluiten ze logisch op elkaar aan?
  • Zijn de tussenkoppen duidelijk?
  • Wordt het artikel duidelijk afgesloten?
Is dit allemaal in orde? Dan staat de basis van je tekst.

Bekijk je tekst met een andere blik
Als je lang bezig bent met een tekst, zie je snel foutjes over het hoofd. Als je je eigen tekst geschreven hebt, weet je wat er gaat komen en vul je bepaalde woorden en zinnen vanzelf aan, waardoor je sneller over fouten heen leest. Een goede tip is om je tekst van achter naar voren te lezen. Je hersenen kunnen dan niet meer voor je invullen wat je ziet, dus pik je onregelmatigheden sneller op. Je tekst printen en van papier lezen helpt ook.
Heb oog voor detail
Let goed op fouten in spelling en zinsbouw. Kleine grammaticale foutjes kunnen een tekst ernstig verstoren of erger, je lezer haakt af. Gebruik de spellingscontrole op je computer, dan kom je een heel eind. Lees de tekst hardop voor. Door de woorden uit te spreken, lees je wat er staat en vallen type- of schrijffouten eerder op. En vergeet niet dubbele spaties te verwijderen.

Zorg voor continuïteit
Voor teksten geldt dat de stijl overal gelijk moet zijn. Gebruik je bijvoorbeeld overal dezelfde aanspreekvorm (je, u, zij, wij)? Is het verhaal consequent in dezelfde tijdsvorm geschreven (tegenwoordige tijd of verleden tijd)? Staan namen, cijfers en afkortingen overal op dezelfde manier in je tekst?

Herschrijf!
Als je niet tevreden bent, begin dan opnieuw. Dat klinkt pittig, maar het is beter dan veel tijd besteden aan iets wat in de basis al niet goed is.

Vraag hulp
Ben je toch nog niet overtuigd van de kwaliteit? Laat iemand anders dan naar je tekst kijken. Een frisse blik doet wonderen. Wil je écht zeker weten dat jouw artikel, blog, brief of webtekst goed geschreven is? Dan kun je natuurlijk altijd de hulp inschakelen van een eindredacteur of tekstschrijver. Op demunkschrijft.nl vind je meer informatie.

© Copyright 2017 | Website realisatie door Websentiment